Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
181
Hôm qua:
220
Tuần này:
1333
Tháng này:
2214
Tất cả:
182671

Xã Đông Khê công khai kết quả giải quyết TTHC

Ngày 03/01/2020 15:50:33

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Đông Khê đã tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân trên địa bàn xã theo đúng quy định.

UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (STT trong Sổ theo dõi Hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

1

Lưu Thị Chấn

MTP HHC

03.01

Thanh (CS)

20.02

X

2

Lê Thị Bài

MTP DC Hỏa tuyển

03.01

Thanh (CS)

20.02

X

3

Lê Thị Len

Trợ cấp BTXH

03.01

Thanh (CS)

03.02

X

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1

Lê Thị Thực

Chứng thực

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

2

Phạm Văn Dũng

Chứng thực

03.01

Thúy (TP)

01.8

X

3

Lê Thị Thanh

Xác nhận hộ tịch

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

4

Nguyễn Văn Chiến

XN Giấy ủy quyền

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

5

Lưu Thu Tần

XN Giấy ủy quyền

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

III

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

0

20200103_143914.jpg

Xã Đông Khê công khai kết quả giải quyết TTHC

Đăng lúc: 03/01/2020 15:50:33 (GMT+7)

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Đông Khê đã tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân trên địa bàn xã theo đúng quy định.

UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính (STT trong Sổ theo dõi Hồ sơ)

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

1

Lưu Thị Chấn

MTP HHC

03.01

Thanh (CS)

20.02

X

2

Lê Thị Bài

MTP DC Hỏa tuyển

03.01

Thanh (CS)

20.02

X

3

Lê Thị Len

Trợ cấp BTXH

03.01

Thanh (CS)

03.02

X

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1

Lê Thị Thực

Chứng thực

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

2

Phạm Văn Dũng

Chứng thực

03.01

Thúy (TP)

01.8

X

3

Lê Thị Thanh

Xác nhận hộ tịch

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

4

Nguyễn Văn Chiến

XN Giấy ủy quyền

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

5

Lưu Thu Tần

XN Giấy ủy quyền

03.01

Thúy (TP)

03.01

X

III

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

0

20200103_143914.jpg

Tình hình kinh tế - xã hội