Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
88
Tuần này:
382
Tháng này:
582
Tất cả:
228074

Dân cư Đông Khê sinh sống dọc hai bên Hồ Rủn. Từ bao đời nay, người dân Đông Khê cần cù lao động, dãi dầu nắng mưa, chịu thương chịu khó làm lụng, thắt lưng buộc bụng để vượt đói nghèo. Nặng tình làng nghĩa xóm. Sống thủy chung, ân tình, hiếu học. Có tinh thần đoàn kết để chống chọi với thiên nhiên, với giai cấp thống trị tàn bạo, với cường quyền ác bá và với kẻ thù ngoại bang. Cùng với lớp lớp thế hệ người Việt Nam sống dưới muôn ngàn lũy tre làng qua trường kỳ lịch sử đã tạo lập, hun đúc và phát huy lòng yêu nước, tinh thần cách mạng để hôm nay, non sông, đất nước ta sánh vai với các nước trên thế giới bước vào thiên niên kỷ mới.

Truyền thống yêu nước và cách mạng được hun đúc từ xa xưa đã được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lớp lớp con em nhân dân Đông Khê lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Nhiều người đã hy sinh cho non sông tươi đẹp hôm nay đang bước vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhiều người là sỹ quan quân đội, giữ những trọng trách cao trong các cơ quan Nhà nước, tiêu biểu là đồng chí  Lê Khả Phiêu (Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng). Trong công cuộc kiến thiết đất nước, không ít người con của Đông Khê là tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân…nhiều cán bộ Đảng, chính quyền các cấp đang đóng góp trí tuệ, mồ hôi, công sức cho đất nước. Truyền thống cách mạng sẽ chắp cách cho sự đi lên của Đảng bộ và nhân dân xã Đông Khê trong thời gian tiếp theo.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội