Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Khê  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

                                          KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC                                                                         

       I. PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH                          
  
1. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng cao                                    1.1. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao                                              

Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản năm 2020đạt 118 tỷ đồng, tăng 25 tỷ, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 52,61 triệu đồng, tăng 16,71 triệu đồng so với năm 2015, cao hơn 3,5 triệu đồng so với mức bình quân chung toàn huyện                                                                             
  1.1.1. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị, hiệu quả kinh tế

Sản xuất nông nghiệp tuy giảm về diện tích, sản lượng, nhưng giá trị và hiệu

quả tăng cao; giá trị sản  phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 120 triệu đồng, tăng 33,47 triệu đồng/ha so với năm 2015. Chuyển đổi 40,1ha đất trồng lúa sang sản xuất nông nghiệp khác có giá trị kinh tế cao, đạt  31,3% kế hoạch huyện giao;  xây dựng vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, cánh đồng mẫu lớn ; hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ lúa thương phẩm với Công ty Cổ phần thương mại Sao Khuê.        
          Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa; phát triển thêm 6 trang trại và 3 gia trại, nâng tổng số lên 16 trang trại, gia trại; xây dựng  được 5 mô hình sản xuất đạt 350 triệu đồng/ha/năm trở lên; tổng đàn gia súc, gia cầm đến tháng 01/2020 đạt 23.071con, tăng 8567 con so với năm 2015; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn đã phát huy hiệu quả,xã được công nhận xã ATTP; hình thành 02 mô hình VSATTP, 2 chuỗi sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn,  

1.1.2. Sản xuất công nghiệp, TTCN - xây dựng có bước đột phá, đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động:                                
  S
ản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển đa dạng; lĩnh vực may áo sơ mi, quần áo các loại của Công ty may Phú Anh vươn lên tốp đầu toàn huyện; hình thành thêm 127 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu hút và tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động trong và ngoài địa phương. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đạt100%, trong đó có nhiều tuyến đạt chuẩn đô thị, đạt tiêu chí “Sáng -xanh – sạch- đẹp”                    

1.1.3. Các loại hình dịch vụ  phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân: Phát huy lợi thế tuyến Quốc lộ 47, các tuyến đường huyện chạy qua địa bàn và phát huy hiệu quả dịch vụ Chợ Rủn, dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đến nay toàn xã có 707 hộ làm dịch vụ, kinh doanh, tăng 385 hộ so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 305,5 tỷ đồng; dịch vụ vận tải, bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp, mở rộng.       
              
1.1.4. Thu ngân sách đạt kết quả cao                                                              

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015- 2020 đạt 184,742 triệu đồng, tăng gấp 2,62 lần so với giai đoạn 2010-2015; thu thường xuyên hàng năm đều vượt trên 13% so với chỉ tiêu huyện giao. Chi ngân sách giai đoạn 2015-2020 đạt 184.092 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển là 152,5 tỷ đồng; chi thường xuyên 31,59 tỷ đồng.

1.2. Công tác thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, phát triển doanh nghiệp được tăng cường: Công tác thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng được quan tâm, môi trường đầu tư được quan tâm đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính, GPMB các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư.Trong 5 năm, đã đền bù giải phóng mặt bằng 35 ha; tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 632,9 tỷ đồng; trong đó vốn TW, tỉnh, huyện 24,8 tỷ đồng, vốn của xã 134,4 tỷ đồng, vốn nhân dân 447,7 tỷ đồng, vốn khác 26 tỷ đồng đầu tư hệ thống cấp nước sạch; xây dựng Nghĩa trang nhân dân, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ; xây cầu Trường Tuế; Công sở, Hội trường, TTVHTT, sân vận động; 7,85km đường giao thông liên thôn, giao thông nội thôn; 5,2 km kênh mương nội đồng; 3,6km giao thông nội đồng; 5,3km hệ thống thoát nước khu dân cư đạt chuẩn đô thị; nạo vét lòng hồ Rủn; đầu tư 7,2km đường điện chiếu sáng công cộng đạt chuẩn; quy hoạch 14 mặt bằng hạ tầng khu dân cư...Trong 5 năm thu hút được 7 dự án; thành lập được 54 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 76 doanh nghiệp, đạt 122,6% so với kế hoạch huyện giao                     

1.3. Công tác quản lý sử dụng đất, tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo.   
          Trong 5 năm qua, đã giao 25ha đất ở; 10 ha đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ; 30,1 ha đất sản xuất trang trại, gia trại tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động, dân cư theo hướng đô thị; cấp được 1.800 giấy CNQSD đất nông nghiệp, đạt 100%; cấp 2.579/2626 giấy chứng nhận QSD đất ở đạt 98,2%. Công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, trên đồng ruộng, trong chăn nuôi và trong sinh hoạt được quan tâm; môi trường ngày càng được đảm bảo, cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; 100% rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý; 99% hộ dân được sử dụng nước sạch; 90% số hộ chăn nuôi bảo đảm VSMT theo chỉ thị 37 của Huyện ủy; 9/9 thôn đạt tiêu chuẩn về môi trường.              

2. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên                     
            2.1. Hoạt động  văn hóa- thông tin, thể dục- thể thao
phát triển mạnh mẽ, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường, phản ánh kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển. Toàn xã có 10 CLB thể thao, 10 CLB văn nghệ hoạt động thường xuyên, Ngũ trò Viên Khê được phát huy; cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư và sử dụng có hiệu quả; cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao; trong nhiệm kỳ xây mới và cải tạo 6 nhà văn hóa-khu thể thao thôn; tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa hằng năm đạt 100%; 3/4 trường học đạt cơ quan kiểu mẫu, 6/9 thôn đạt thôn kiểu mẫu; 85,29% hộ gia đình văn hóa, gia đình thể thao đạt 35,5%. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm và từng bước phát huy; Ngũ trò Viên Khê được công nhận di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2017.                         

2.2. Hoạt động giáo dục có bước phát triển, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư  đáp ứng yêu cầu dạy và học các cấp học, tổng vốn đầu tư cho sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị các trường học8,2 tỷ đồng; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; đến nay, 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, 02 trường Mầm non đang xây dựng chuẩn mức độ 2; tỷ lệ phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi đạt 99%, phổ cập THCS đạt 100%, tăng 3,2% so với năm 2015; tỷ lệ học sinh vượt cấp đạt 95%; đỗ Đại học, Cao đẳng năm học 2019-2020 đạt trên75%. Hoạt động của Trung tâm HTCĐ, hội khuyến học thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng, xã đạt 15/15 tiêu chi xây dựng XHH

          2.3. Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm, chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh ban đầucho Nhân dân được đảm bảo, thường xuyên bổ sung hàng năm; công tác y tế dự phòng, VSATTP được tăng cường; tỷ lệ hộ có 3 công trình vệ sinh đạt 96,4%; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 8,6%; tỷ lệ trẻ em được tiêm phònghàng năm đạt 100%; tỷ suất tăng dân số tự nhiên 0,55%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,74%, đứng tốp đầu toàn huyện; giữ vững chất lượng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, VSATTP.

2.4  Thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo; công tác giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện hiệu quả: giải quyết việc làm mới cho 1.011 người, trong đó xuất khẩu lao động 529 người, đạt 113,5% so với kế hoạch huyện giao; mở 550 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với hơn 40 nghìn lượt người tham gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 45% năm 2015 lên 80,6% năm 2020. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,54% năm 2015 xuống còn 0,87% năm 2020; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định.             
          
3. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, góp phần giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế                                                                          
           3.1 Công tác quốc phòng tiếp tục được củng cố, tăng cường                         
         
Thường xuyên tuyên truyền cho Nhân dân về chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; xây dựng LLDQTV, DBĐV, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, trong 5 năm, đã tiễn đưa đầy đủ 41thanh niên lên đường nhập ngũ; hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách tồn đọng sau chiến tranh.                   

3.2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững        
            Thực hiện nghiêm túc Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh; duy trì tốt hoạt động của các tổ an ninh trật tự; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án thành lập tổ tự quản trong cộng đồng dân cư  tạo thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vữngan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có “điểm nóng”; 9/9 khu dân cư được công nhận khu dân cư bảo đảm ANTT.                                             

4. Các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao  

4.1. Kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm                                       
        
- Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 được quan tâm đầu tư và đạt được một số kết quả quan trọng; đã lập và đề nghị phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Đông Khê cũ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  nhà kiên cố trên địa bàn toàn xã đạt 98%; quy hoạch mặt bằng 5 khu dân cư theo chuẩn đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông. Năm 2018, xã Đông Khê (cũ) được tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí đô thị loại V.                      
         
- Chương trình phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng NTM được tập trung triển khai thực hiện, hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư, bộ mặt nông thôn mới khang trang, đời sng vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.      

Trong 5 nămhuy động vốn cho chương trình xây dựng NTM được 632,9 tỷ đồng, trong đó: ngân sách xã 134,4tỷ đồng, ngân sách cấp trên 24,8 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 26 tỷ; Nhân dân đóng góp 447,7 tỷ đồng; vận động  Nhân dân đóng góp gần 2 nghìn ngày công, hiến 1.650 m2 đất, 978 m2 tường rào. Đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đặc biệt là hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch, công trình văn hóa, lịch sử từ xã đến thôn; năm 2017 có 9/9 thôn đạt chuẩn NTM; triển khai thực đề án xây dựng NTM kiểu mẫu đạt kết quả tích cực, nhiều tuyến đường, vườn hộ, khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phong trào ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì thực hiện tốt, có nhiều tuyến đường được công nhận tuyến đường kiểu mẫu sáng – xanh – sạch đẹp,đứng tốp đầu toàn huyện                     

- Chương trình phát triển CN, tiểu thủ CN và ngành nghề nông thôn, giai đoạn 2016-2020  bước đầu đem lại một số kết quả, như:  thành lập mới 54 doanh nghiệp, 127 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là thu hút hoạt động đầu tư sản xuất của Công ty may mặc Phú Anh có quy mô lớn vào địa bàn xã. Các công ty, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM.           
            
- Chương trình XD con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu được tập trung quán triệt, triển khai, chỉ đạo thực hiện;phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu gắn với  đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã được các thôn, các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu được nâng lên. Đến năm 2019, toàn xã có 4.132/5.165 công dân kiểu mẫu, đạt 80%; 1.688/2.111 gia đình kiểu mẫu, đạt 80%; 6/9 thôn đạt thôn kiểu mẫu,đạt 66,7%; 4/5 cơ quan kiểu mẫu, đạt 80%iển hình trong thực hiện chương trình là thôn 4,5 (Đông Khê cũ)

4.2. Kết quả thực hiện ba khâu đột phá                                                      
          
- Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng; với chủ trương phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách của TW, tỉnh, huyện để thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, nước sạch, cải tạo hồ Rủn... đặc biệt là việc vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình mở rộng đường giao thông, xây dựng cảnh quan theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành chương trình xây dựng  NTM, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu và xây dựng đô thị.                
        
- Tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý: Đảng ủy đã chủ động tạo nguồn cán bộ xã, cán bộ thôn thông qua quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã 100% đạt chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.                     

- Nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền      
            
Đảng ủy đã tập trung củng cố tổ chức; nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức. MTTQ và các đoàn thể có nhiều mô hình, việc làm, phong trào điển hình, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.       II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên                                          
           1.1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên: Cấp ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương; công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 09-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện;phát động tập thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn nội dung để làm theo, đã có 717 lượt cán bộ, công chức và đảng viên có bản đăng ký việc làm cụ thể. Trong 5 năm thực hiện đã có 130 lượt cá nhân và 22 lượt tập thể điển hình tiên tiến được công nhận và biểu dươngkhen thưởng trên các lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Sơ kết 03 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã và 01 cá nhân được tỉnh biểu dương, được
Chủ tịch tỉnh tặng giấy khen; 01 tập thể và 01 cá nhân được huyện biểu dương và Chủ tịch huyện tặng giấy khen. 

1.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đúng mức, chủ động triển khai quán triệt, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức (trực tiếp và trực tuyến). Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội để kịp thời có những thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

1.3. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.Xây dựng, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là việc  kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII). Thực hiện tốt công tác giới thiệu đảng viên ứng cử vào cơ quan Nhà nước, MTTQ các đoàn thể chính trị -  xã hội, nhân sự chi ủy chi bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú trọng.Hàng năm 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó chi bộ HTTnhiệm vụ 80%, 20% chi bộ HTXS nhiệm vụ. Đảng bộ luôn đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đội ngũ cán bộ, công chức 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15%-20% HTXS nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 45 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

1.4.Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường                                            
                 
Đảng ủy, UBKT Đảng ủy nghiêm túc triển khai, quản triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng quy chế làm việc của UBKT; tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm. Đã tiến hành kiểm tra  53 lượt chi bộ, giám sát 48 lượt chi bộ và đảng viên, kỷ luật 8 đảng viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

1.5.Công tác dân vận có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả                       
            
Nội dung, phương thức công tác dân vận của đảng, chính quyền, hệ thống dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt Nghị quyết 05 của BTV Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận thôn, tổ dân phố”; Đề án “tăng cường công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới”; Đề án “Thành lập các Tổ tự quản trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2019 – 2025”; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và quan tâm thực hiện các chương trình phối hợp về công tác dân vận, làm tốt công tác XDCS và thực hiện QCDC, đảm bảo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện thành công chương trình xây dựng xây dựng nông thôn mới.

1.6. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng                                                                                          
               
Đảng ủy, chính quyền đã nghiêm túc, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; hằng năm cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện kê khai tài sản theo đúng quy định; nêu cao trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Qua thanh tra, kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.         
           1.7. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy                               
          
Ngay sau Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc toàn khóa; xây dựng chương trình công tác; mọi hoạt động của BCH được thực hiện theo quy chế, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; duy trì công tác kiểm tra để phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, khắc phục tình trạng trì trệ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ nhất là người đứng đầu tổ chức; ban hành các nghị quyết, cơ chế sát đúng với tình hình thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân                                    

2. Công tác xây dựng chính quyền                                                    
           
2.1. Hoạt động của HĐND được đổi mới, ngày càng thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực ở địa phương HĐND đã bám sát quy định của Luật và định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, đã ban hành 48 Nghị quyết với nhiều cơ chế phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển. Công tác giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện Nghị quyết của HĐND được tăng cường; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc.                                      
       
2.2. Hoạt động của UBND đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Trong nhiệm kỳ, UBND xã đã cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy thành kế hoạch hành động thực hiện cụ thể; có nhiều tiến bộ  trong công tác quản lý, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý xã hội, điều hành sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới; đồng thời triển khai, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giải quyết công việc; công khai minh bạch việc quản lý ngân sách, quản lý đất đai, GPMB, quản lý xây dựng cơ bản;  quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công   chức.                            

3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hội quần chúng nhiều chuyển biến tích cực                                                                                    
          MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tuyên truyền, vận động, tham gia tích cực có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các hình thức tập hợp quần chúng theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhân dân; làm tốt vai trò phản biện xã hội; có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phong trào việc làm điển hình tiên tiến như: phong trào hiến đất, hiến công, hiến của xây dựng NTM; tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đúng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Hội Phụ nữ với phong trào “nhà sạch, vườn mẫu”, “5 không 3 sạch” giữ gìn vệ sinh môi trường. Hội Cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT. Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi và phong trào nông dân bảo vệ môi trường đồng ruộng. Công đoàn với phong trào xây dựng công sở xanh-sạch -đẹp; Đoàn thanh niên với phong trào khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tỷ lệ tập hợp đoàn kết đoàn viên, hội viên từng bước được nâng lên Đoàn TN đạt 80,1%; Hội Phụ nữ đạt 85 %; Hội ND đạt 96 % (so với hộ nông nghiệp); Hội CCB đạt 99%. Hàng năm MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được hội cấp trên đánh giá, xếp loại vững mạnh xuất sắc.

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
286233

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289