Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Khê  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG KHÊ

LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Đông Khê, ngày 19 tháng 5  năm 2020

 

    

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXI

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

--------------------

         

          Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Khê lần thứ XXI diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Hội Trường xã Đông Khê.

          Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận; thực hiện tốt chương trình đề ra, Đại hội thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

 

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 được nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội:

          1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020

Năm năm qua, Đảng bộ xã đã nỗ lực cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt 118 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 120 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 52,61 triệu đồng, tăng 16,71 triệu đồng so với năm 2015. Trong 5 năm, đã thành lập thêm 54 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 65 doanh nghiệp, hình thành thêm 127 cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân; dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. đến nay toàn xã có 707 hộ làm dịch vụ, kinh doanh.Thu ngân sách hằng năm tăng 13%, vượt chỉ tiêu huyện giao. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển, chất lượng được nâng lên, năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Hoạt động giáo dục có bước phát triển, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, 02 trường Mầm non tiếp tục xây dựng chuẩn mức độ 2. Hoạt động y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân được quan tâm chú trọng, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,74%. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ và hiệu quả; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, xã không còn hộ nghèo (vượt mục đại hội).Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng có nhiều mặt chuyển biến tích cực, Đảng bộ 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ xã khóa XX đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm, khắc phục, như: Hiệu quả củaviệc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả chưa rõ nét; chưa có mô hình đầu tư công nghệ cao vào ngành trồng trọt; cơ chế, chính sách có tác động đến sản xuất nông nghiệp chưa nhiều và chưa mạnh. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ còn gặp khó khăn. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn quy mô sản xuất còn nhỏ, du nhập, nhân cấy nghề mới chưa nhiều. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở một số chi bộ thiếu chặt chẽ, hoạt động của một số ban công tác mặt trận, một số chi hội còn hạn chế...

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên, có nguyên nhân khách quan, tuy nhiên  nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể là: Ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết chưa được đề cao; Năng lực thực tiễn, tư duy kinh tế của một số cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước có thời điểm chưa quyết liệt, biện pháp xử lý chưa nghiêm; năng lực, kỹ năng vận động quần chúng, mô hình hoạt động của một số đoàn thể có thời điểm chưa thu hút, thúc đẩy được phong trào ở cơ sở.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm giai đoạn 2020 – 2025 Đại hội xác định:

2.1. Về phương hướng chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022, năm 2023 trở thành   xã kiểu mẫu

2.2. Về phương châm hành động

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”        

23. Về các chỉ tiêu chủ yếu: Đại hội xác định 30 chỉ tiêu, cụ thể sau:

* Về kinh tế (10 chỉ tiêu)

1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 78 triệu đồng                           2. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm: 3.350 tấn                                       3. Tổng diện tích gieo trồng 570 ha, trong đó diện tích trồng lúa 500 ha, ngô 10ha, rau đậu các loại 55ha, cây ăn quả 5 ha; năng suất lúa 62 tạ/ha sản lượng 3.125 tấn; ngô 52 tạ/ha, sản lượng 52 tấn; rau đậu 170tạ/ha, sản lượng 935 tấn; cây ăn quả 95 tạ/ha, sản lượng 48 tấn

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 25 ha.            

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 152 triệu đồng; có 01 sản phẩm đạt ocop cấp tỉnh (Thanh Long ruột đỏ).      

6. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025: đàn bò:100 con, đàn lợn 700 con; đàn gia cầm 15 nghìn con.                                                                                      7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm:13% trở lên.                                            8. Thành lập mới 50 doanh nghiệp; thành lập mới 01 HTX.                           9. Đến năm 2022 tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 100%; xã đạt xã NTM kiểu mẫu.                                                                                              10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%

* Về văn hóa - xã hội (11 chỉ tiêu)

11. Tốc độ  tăng dân số tự nhiên hằng năm: 0,56%                                             12. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm bình quân hàng năm từ 1,5% trở lên; đến năm 2022 không còn hộ nghèo.                                                                13. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 dưới 6%                                            14. Tỷ lệ tham gia BHYT/tổng số dân năm 2022 đạt 95%          trở lên                  15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn đến năm 2025: 100%                           16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng nămtheo tuổi 99,5%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hàng năm theo tuổi: 6,0%                                   17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trung bình hàng năm đạt 90 %      18. Tỷ lệ công dân, gia đình, thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2023: công dân 85%, gia đình 80%, thôn 100%; xã đạt xã kiểu mẫu.                                                                                                      

19. Duy trì 100% trường đạt chuẩn Quốc gia; đến năm 2025 có 3/4 trường đạt chuẩn mức độ2 (tăng 01 trường).                                                                          20. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025: 85%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 35%         21. Số người đi xuất khẩu lao động trong 5 năm đạt 500 người trở lên    

* Về môi trường (6 chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch đến năm 2022 đạt 100%                          23.Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý hàng năm đạt 100%     24. Tỷ lệ các tuyến đường thôn, ngõ xóm có điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đạt 100%                                                                                                            25. Tỷ lệ các tuyến đường trục thôn, xã được trồng cây xanh đến năm 2025: 80%.       26. Số vườn mẫu có diện tích từ 300m2 trở lên đạt tiêu chí 30 vườn          27. Tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt tiêu chuẩn đến năm 2022 đạt 100%                

* Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

28. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đến năm 2025 đạt 100%

          *  Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu)

29.Kết nạp đảng viên mới thời kỳ 2020-2025: 30 đảng viên trở lên           30. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 80%, trở lên; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ               2.4. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình 1: Phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2020 - 2025                                                            

- Chương trình 2: Phát triển khu dân cư đô thị, giai đoạn 2020 - 2025     

- Chương trình 3: Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững

- Chương trình 4: Tăng cường đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện                        

2.5. Các khâu đột phá

          - Khâu đột phá thứ nhất: Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng NTM kiểu mẫu trong tiến trình đô thị hóa

         - Khâu đột phá thứ hai: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản - minh bạch-hiệu quả và thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh                 

        - Khâu đột phá thứ ba: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ xã đến các thôn   

2.6. Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

*Về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh

- Nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp: Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nâng cao hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu lớn 30 ha trở lên; chỉ đạo, vận động nhân dân gieo cấy lúa hằng năm đạt 100% diện tích; Tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích canh tác. Chỉ đạo chuyển đổi từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh và bảo đảm môi trường. Quy hoạch vùng sản xuất tập trung 25 hatại sứ đồng Trặt, đồng Trả, đồng Ươi thôn 2  để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn,ứng dụng công nghệ cao sản xuất các loại rau, củ quả;quy hoạch khu vực Đồng Nhâm trở thành khu vực sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xã ATTP. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất; quy hoạch mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao chất lượng quả Thanh Long ruột đỏ phấn đấu đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh; khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất đối với các trang trại, gia trại.         

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn: Tiếp tục phát triển ổn định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn hiện có; tạo điều kiện để Công ty may Phú Anh sản xuất ổn định từng bước nâng công xuất nhà máy theo thiết kế; tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư ngành nghề mới, phù hợp với định hướng quy hoạch; khuyến khích phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 có 250 cơ sở sản xuất trên địa bàn.                                                    - Đa dạng và nâng cao hiệu quả các ngành dịch vụ nhất là các dịch vụ có lợi thế trên địa bàn:Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại; khuyến khích phát triển tiểu thương; nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ vận tải, cơ khí, đầu tư nâng cấp chợ Rủn,  xây dựng thêm chợ Đông Anh (giáp nhà máy may Phú Anh)phát triển thêm các loại hình dịch vụ siêu thị mini, vinmart, kinh doanh cá thể trên quốc lộ 47, các tuyến đường liên xã.                                                                                      - Tăng cường phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại: phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 50 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 123 doanh nghiệp; duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ đã có và phát triển thêm 150 hộ kinh doanh, dịch vụ; 02 HTX hoạt động có hiệu quả;8/16 trang trại, gia trại hiện có đạt tiêu chí

- Phát triển nguồn thu, tăng cường quản lý chi ngân sách. Tổ chức tốt các biện pháp thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, phí và lệ phí, thu nợ phấn đấu tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt từ 13% trở lên so với dự toán huyện giao; tập trung quy hoạch và khai thác các quỹ đất để tạo nguồn lực cho phát triển.Tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản chi, đảm bảo chi đúng dự toán, đúng chế độ và kịp thời cho nhu cầu hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển; trong nhiệm kỳ huy động 150 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển.      

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Tỉnh uỷ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư; hiện đại hóa trang thiết bị, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền; quy hoạch xây dựng các khu dân cư đô thị; xây dựng trục giao thông kết nối các khu dân cư trên địa bàn xã (Từ thôn Thanh Oai –Đập Bắc Giáp); hỗ trợ tối đa về mọi mặt cho các nhà đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo ANTT; công khai thực hiện đúng quy hoạch.Huy động các nguồn lực trong Nhân dân, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 10 của BCH Đảng bộ huyện. Phát động phong trào mạnh mẽ trong Nhân dân hiến đất, hiến công trình đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, mở đường xóm, đường thôn đường nội đồng bảo đảm tiêu chí NTM kiểu mẫu gắn với công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thônsáng - xanh - sạch - đẹp.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2022 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, đến năm 2023 đạt xã kiểu mẫu

- Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 37, 38 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV; xây dựng kế hoạch sử dụng quản lý các loại quỹ đất, giai đoạn 2020-2025 hợp lý có hiệu quả cao; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm; tập trung giải quyết triệt để những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất còn tồn đọng, các điểm gây ảnh hưởng đến môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, trong chăn nuôi và chất thải, rác thải có hại ngoài đồng ruộng.          

- Nâng cao chất lượngcông tác hoạt động văn hóa - xã hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân

+ Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT:Tập trung xây dựng phong trào văn hóa thể thao; phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa lịch sử hiện có; kêu gọi xã hội hóa, tranh thủ các nguồn lực xây dựng, tôn tạo phục dựng phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã; lưu giữ và phát triển Di sản Văn hóa Phi vật thể Ngũ trò Viên Khê; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, nhất là NVH, khu thể thao thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu; phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân; chú trọng công tác gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ, TDTT, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, đảm bảo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước kịp thời đến mọi tầng lớp Nhân dân. Phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng được Đình hát Viên Khê, Đền Rắn Thanh Oai.                                         Đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, phấn đấu giáo dục Đông Khê nằm trong tốp đầu của huyện: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã đạt chuẩn xã hội học tập. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí chuẩn quốc gia, xây dựng 3/4 nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2    

+ Nâng cao chất lượng y tế và công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân: Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác phòng chống dịch; phối hợp làm tốt công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và các chương trình y tế quốc gia, phòng chống bệnh xã hội;kiểm tra chặt chẽ chất lượng vệ sinh ATTP, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 95% trở lên vào năm 2022, đến năm 2025 đạt 98%. Duy trì tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm ở mức 0,56%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo tuổi đến năm 2025 dưới  6,0%.         

+ Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội: nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 85%; số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm đạt 920  người trở lên, trong đó xuất khẩu lao động đạt 500 lao động trở .lên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2022 không có hộ nghèo theo tiêu chí mới (trừ hộ nghèo bảo trợ xã hội).                   

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có tốt chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ; tăng cường xây dựng, củng cố các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, các vấn đề phát sinh không để xảy ra "điểm nóng". Phấn đấu đến năm 2025 có 100% khu dân cư đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự.

Tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; hằng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.       

* Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao uy tín của cán bộ đảng viên trong các tầng lớp Nhân dân.

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn xã; tham gia triển khai thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, chất lượng sinh hoạt các chi bộ, Đảng bộ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng công tác quản lý đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 đảng viên trở lên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ,  góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

-Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Quan tâm thực hiện tốt công tác XDCS và thực hiện QCDC, nắm chắc tình hình nhân dân, giữ vững ổn định chính trị.

-  Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kê khai tài sản, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng theo phương châm “sát thực, trọng tâm, quyết liệt và hiệu quả“,  nâng cao tính khả thi trong ban hành nghị quyết, lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Không ngừng đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân;

Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cụ thể là: Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, đổi mới nội dung các kỳ họp HĐND; nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND và chính sách pháp luật của Nhà nước...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, chú trọng việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành kế hoạch hành động sát thực;   quyết liệt, đột phá trong quản lý, điều hành.

- Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân: Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn ở khu dân cư. Vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương;  đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

II. Thông qua  báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX. Báo cáo đã đánh giá nghiêm túc, đầy đủ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Từ kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, Đại hội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI tiếp tục kế thừa và phát huy những ưu điểm; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến  tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XIX và  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội giao BCH Đảng bộ xã khóa XXI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo BCH Đảng bộ các cấp.

IV. Thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ xã  khóa XXI gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Giao BCH Đảng bộ xã khóa XXI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao BCH Đảng bộ xã  khóa XXI căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn.

 Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của xã, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xã “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xã kiểu mẫu”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đông Khê ngày càng Giàu đẹp - Kiểu mẫu./.      

 

Nơi nhận:

- BTV HU, VPHU (b/c);

- UV BCH Đảng bộ xã;

- Lưu ĐU.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

Lê Khắc Hiệp

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
286233

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289