Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
167
Hôm qua:
74
Tuần này:
284
Tháng này:
3277
Tất cả:
275499

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG KHÊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 23/07/2021 00:00:00

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

XÃ ĐÔNG KHÊ NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1.

Nguyễn Văn Hoàng

26/3/1966

BT Đảng ủy

0936015544

2.

Lê Quang Trường

08/5/1965

Phó bí thư Đảng uỷ

0978802176

3.

Lê Lệnh Hà

02/7/1972

Phó Bí Thư

Chủ tịch UBND

0387360692

4.

Lê Viết Phóng

06/10/1971

CT - MTTQ

0915041066

5.

Lê Thị Lan

19/8/1985

Phó chủ tịch HĐND

0976448219

6.

Nguyễn Văn Trọng

1984

PCT. UBND

0398923885

7.

Lê Bá Đức

10/011984

PCT. UBND

0984875722

8.

Phạm Thị Duyên

10/9/1993

BT Đoàn TNCSHCM

0917517890

9.

Trần Văn Thơm

08/12/1970

CT Hội ND

0984646095

10.

Nguyễn Thị Đằng

08/11/1968

CT Hội Phụ nữ

0986066116

11.

Lê Thị Lài

20/5/1983

Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0968056975

12.

Trịnh Huy Trọng

Trường THCS

0763153003

13.

Trương Thị Lụa

Bí thư Chi bộ 3

0944542593

14.

Lê Văn Ngọc

1979

Trưởng công an

0912240472

15.

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG KHÊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng lúc: 23/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

XÃ ĐÔNG KHÊ NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1.

Nguyễn Văn Hoàng

26/3/1966

BT Đảng ủy

0936015544

2.

Lê Quang Trường

08/5/1965

Phó bí thư Đảng uỷ

0978802176

3.

Lê Lệnh Hà

02/7/1972

Phó Bí Thư

Chủ tịch UBND

0387360692

4.

Lê Viết Phóng

06/10/1971

CT - MTTQ

0915041066

5.

Lê Thị Lan

19/8/1985

Phó chủ tịch HĐND

0976448219

6.

Nguyễn Văn Trọng

1984

PCT. UBND

0398923885

7.

Lê Bá Đức

10/011984

PCT. UBND

0984875722

8.

Phạm Thị Duyên

10/9/1993

BT Đoàn TNCSHCM

0917517890

9.

Trần Văn Thơm

08/12/1970

CT Hội ND

0984646095

10.

Nguyễn Thị Đằng

08/11/1968

CT Hội Phụ nữ

0986066116

11.

Lê Thị Lài

20/5/1983

Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

0968056975

12.

Trịnh Huy Trọng

Trường THCS

0763153003

13.

Trương Thị Lụa

Bí thư Chi bộ 3

0944542593

14.

Lê Văn Ngọc

1979

Trưởng công an

0912240472

15.

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội