Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
220
Tuần này:
1116
Tháng này:
3295
Tất cả:
194761

Xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX. kỳ họp bất thường

Ngày 05/10/2020 00:00:00

Sáng ngày 22/5/2019 HĐND xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XIX (kỳ họp bất thường) về thông qua nghị quyết về thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn.

IMG_1986.jpg

Ông Trần Văn Hiền (PCT HĐND xã) khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghebáo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.Kết quả số cử triđồng ý đạt 99,1% .

Đồng thời nghe tờ trình đề nghị thông qua đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn. Đó là nhập nguyên trạng xã Đông Khê ( diện tích tự nhiên là 374,52ha, dân số 3.005 người) và xã Đông Anh (diện tích 276,27 ha, dân số 3.579 người) sau khi nhập, thành lập xã mới có tên gọi là xã Đông Khê: có diện tích tự nhiên 650,79ha, dân số 6.584 người. Gồm 9 thôn.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu,100% đại biểuHĐND xãncó mặt tại kỳ họpđã biểu quyếtthông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn huyện Đông Sơn.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, là việc làm cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển, mở rộng, đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đây sẽ là tiền đề để xã tiếp tục thực hiện có hiệu quảNghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “"Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong thời gian tiếp theo".

Xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX. kỳ họp bất thường

Đăng lúc: 05/10/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 22/5/2019 HĐND xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XIX (kỳ họp bất thường) về thông qua nghị quyết về thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn.

IMG_1986.jpg

Ông Trần Văn Hiền (PCT HĐND xã) khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghebáo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.Kết quả số cử triđồng ý đạt 99,1% .

Đồng thời nghe tờ trình đề nghị thông qua đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn. Đó là nhập nguyên trạng xã Đông Khê ( diện tích tự nhiên là 374,52ha, dân số 3.005 người) và xã Đông Anh (diện tích 276,27 ha, dân số 3.579 người) sau khi nhập, thành lập xã mới có tên gọi là xã Đông Khê: có diện tích tự nhiên 650,79ha, dân số 6.584 người. Gồm 9 thôn.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu,100% đại biểuHĐND xãncó mặt tại kỳ họpđã biểu quyếtthông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn huyện Đông Sơn.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, là việc làm cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển, mở rộng, đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đây sẽ là tiền đề để xã tiếp tục thực hiện có hiệu quảNghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “"Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong thời gian tiếp theo".

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tình hình kinh tế - xã hội