Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
192
Hôm qua:
220
Tuần này:
1344
Tháng này:
2225
Tất cả:
182682

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22/07/2019 00:00:00

Ngày 17/7/2019, Hội đồng nhân dân xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có các Đ/C: Nguyễn Thị Hoài PCT HĐND huyện; Đ/c Phạm trong Thanh HUV CT hội ND huyện tổ trưởng tổ đại biểu số 1 , các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã về tham dự kỳ họp.

Ngày 17/7/2019, Hội đồng nhân dân xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có các Đ/C: Nguyễn Thị Hoài PCT HĐND huyện; Đ/c Phạm trong Thanh HUV CT hội ND huyện tổ trưởng tổ đại biểu số 1 , các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã về tham dự kỳ họp.

IMG_2080.jpg
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Hiền – Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019: vì vậy, tất cả các đại biểu HĐND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước người đại biểu dân cử, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND, TT HĐND,các ban của HDDND trình bầy báo cáo, các tờ trình cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 đến nay.

- Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước , chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019..

- Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH về thẩm tra tình hình thực hiện phát triển KT - XH, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo thẩm của ban KT - XH về thẩm tra các tờ trình của UBND xã. tại kỳ họp.

- Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa xIX.

Tại kỳ họp UBMTTQ xã đã có thông báo về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, đồng thời đồng chí Phạm Trọng Thanh đại diện đại biểu HĐND huyện Đông Sơn báo cáo về kết quả kỳ họp thứ ….. HĐND huyện khóa ….. nhiệm kỳ (2016 - 2021).
Thông qua các tờ trình.

- Tờ trình của UBND xã xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018.

- Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng năm 2020..
Nghe xong báo cáo, tờ trình, các đại biểu bức vào phần thảo luận, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm các ý kiến tham luận tại kỳ họp đều thống nhất cao với báo cáo, tờ trình, đã trình bầy trước kỳ họp. tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của Chính quyền. Bên cạnh kết quả đạt được trên các lĩnh vực 6 tháng đầu

Tại kỳ họp đồng chí Lê Khắc Hiệp PBT - Chủ tịch UBND xã đại diện UBND đã tiếp thu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, từng ý kiến, từng đề xuất kiến nghị của các đại biểu, của cử tri trên các lĩnh vực được đồng chí giải trình trả lời thỏa đáng đồng thời đưa ra những giải pháp để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quả trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Hiền Phó Chủ tịch HĐND xã đề nghị: "UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019.

UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri.

Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 22/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 17/7/2019, Hội đồng nhân dân xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có các Đ/C: Nguyễn Thị Hoài PCT HĐND huyện; Đ/c Phạm trong Thanh HUV CT hội ND huyện tổ trưởng tổ đại biểu số 1 , các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã về tham dự kỳ họp.

Ngày 17/7/2019, Hội đồng nhân dân xã Đông Khê tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có các Đ/C: Nguyễn Thị Hoài PCT HĐND huyện; Đ/c Phạm trong Thanh HUV CT hội ND huyện tổ trưởng tổ đại biểu số 1 , các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã về tham dự kỳ họp.

IMG_2080.jpg
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Hiền – Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019: vì vậy, tất cả các đại biểu HĐND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước người đại biểu dân cử, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện UBND, TT HĐND,các ban của HDDND trình bầy báo cáo, các tờ trình cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 đến nay.

- Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước , chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019..

- Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH về thẩm tra tình hình thực hiện phát triển KT - XH, Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo thẩm của ban KT - XH về thẩm tra các tờ trình của UBND xã. tại kỳ họp.

- Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa xIX.

Tại kỳ họp UBMTTQ xã đã có thông báo về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, đồng thời đồng chí Phạm Trọng Thanh đại diện đại biểu HĐND huyện Đông Sơn báo cáo về kết quả kỳ họp thứ ….. HĐND huyện khóa ….. nhiệm kỳ (2016 - 2021).
Thông qua các tờ trình.

- Tờ trình của UBND xã xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018.

- Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng năm 2020..
Nghe xong báo cáo, tờ trình, các đại biểu bức vào phần thảo luận, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm các ý kiến tham luận tại kỳ họp đều thống nhất cao với báo cáo, tờ trình, đã trình bầy trước kỳ họp. tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của Chính quyền. Bên cạnh kết quả đạt được trên các lĩnh vực 6 tháng đầu

Tại kỳ họp đồng chí Lê Khắc Hiệp PBT - Chủ tịch UBND xã đại diện UBND đã tiếp thu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, từng ý kiến, từng đề xuất kiến nghị của các đại biểu, của cử tri trên các lĩnh vực được đồng chí giải trình trả lời thỏa đáng đồng thời đưa ra những giải pháp để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quả trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Hiền Phó Chủ tịch HĐND xã đề nghị: "UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019.

UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri.

Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tình hình kinh tế - xã hội