Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
122
Hôm qua:
122
Tuần này:
668
Tháng này:
2322
Tất cả:
232866
 TIỀM NĂNG CỦA XÃ

 

           Tuy là xã thuần nông nhưng lại có lợi thế nằm sát Quốc lộ 47, cách trung tâm huyện không xa nên rất thuận lợi trong phát triển dịch vụ, thương mại. Đảng bộ luôn đoàn kết, nhân dân có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Hơn nữa, xã có nhiều con em tham gia xuất khẩu lao động, mỗi năm gửi về không ít ngoại tệ xây dựng nhà cửa, phát triển ngành nghề. Đây là nguồn lực đáng quý cho kinh tế địa phương phát triển.

Khí hậu và thuỷ văn khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Quỹ đất sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp tương đối lớn; nguồn nhân lực dồi dào, tỷ lệ lao động trẻ cao…

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của Ðảng, Nhà nước, xã  Đông Khê đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chủ động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại. Sản xuất lúa đạt năng suất bình quân 70 tạ/ha.

Trong thời gian tới, Đông Khê tranh thủ tối đa nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, đứng tốp đầu các xã có kinh tế phát triển của huyện Đông Sơn, với GDP bình quân đầu người bằng 1,2 - 1,4 lần GDP bình quân toàn huyện, dựa trên tiềm lực phát triển kinh tế của xã. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng vùng chuyên canh, áp dụng khoa học kỷ thuật, thủy lợi hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Trong lĩnh vực công nghiệp, chú trọng đầu tư xây dựng cụm công nghiệp và khu công nghiệp, du nhập và phát triển nghề mới để thu hút lực luợng lao động, hình thành các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mới, với nhiều ngành nghề đa dạng. Đầu tư vào lĩnh vực thưong mại và dịch vụ, để đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương của mình.

Mục tiêu cụ thể (giai đoạn 2015 - 2020): thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 69,8  triệu VNĐ, giảm hộ nghèo xuống còn dưới 2%.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội