Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
183
Tuần này:
1069
Tháng này:
3829
Tất cả:
123135

lịch sử hình thành xã Đông Khê

Ngày 30/05/2018 00:00:00

Từ thời xa xưa, xã Đông Khê có tên là Thạch Khê, là một vùng đất đã được người Việt đến tụ cư từ lâu đời. Dưới thời Lê Sơ Thạch Khê là một xã của huyện Đông Sơn – Phủ Thiệu Thiên. Theo “Lịch Triều hiến chương loại chỉ” của Phan Huy Chú và “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn vẫn gọi là xã Thạch Khê – huyện Đông Sơn. Đến đời Tự Đức mới gọi là Thạch Khê xã, Thạch Khê tổng, Đông Sơn huyện, Thiệu Hóa phủ.

Từ thời xa xưa, xã Đông Khê có tên là Thạch Khê, là một vùng đất đã được người Việt đến tụ cư từ lâu đời. Dưới thời Lê Sơ Thạch Khê là một xã của huyện Đông Sơn – Phủ Thiệu Thiên. Theo “Lịch Triều hiến chương loại chỉ” của Phan Huy Chú và “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn vẫn gọi là xã Thạch Khê – huyện Đông Sơn. Đến đời Tự Đức mới gọi là Thạch Khê xã, Thạch Khê tổng, Đông Sơn huyện, Thiệu Hóa phủ.

Trong quá tình lịch sử lâu đời đó, nhân dân Đông Khê cũng có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước còn ghi tên những con người Đông Khê như Lê Hy đời nhà Lê; Tiến sĩ Lê Khả Trù (khoa Mậu Thìn 1628) và Tiến sĩ Lê Khả Trinh (khoa Bính Thìn 1676)

Sau Cách mạng tháng 8/1945 gọi là xã Liên Khê (Liên Khê bao gồm: Học Thượng, Học Hạ, xóm Tâm, xóm Binh, xóm Lại (thuộc xã Đông Hoàng ngày nay) và các xóm Thượng, Trung, Nghè.

Đến năm 1949 lại đổi là xã Hoàng Khê. Năm 1954 thì tách Hoàng Khê thành 2 xã Đông Hoàng và Đông Khê; Đông Khê bao gồm các làng: Làng Thượng, Làng Trung, Làng Nghè và nhập thêm Làng Tam Xuyên – Tổng Kim thuộc xã Đông Ninh vào gọi là Đông Khê cho đến nay. Đông Khê ngày nay bao gồm: Làng Chợ Rủn, Làng Thạch Khê Thượng, Làng Trung Thành, Làng Nghè Tiên, Làng Bắc Giáp và Làng Tam Xuyên.

Từ những năm đầu của Thế kỷ XX, dưới lá cờ quang vinh của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Đông Khê đã phát huy cao độ truyền thống chống ngoại xâm của quê hương. Nhiều tổ chức yêu nước và cách mạng ở Đông Sơn đã ra đời có sự đóng góp to lớn của con người xã Đông Khê. Năm 1945, nhân dân Đông Khê đứng lên giành chính quyền về tay cách mạng tiến tới thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên vào 24/02/1948 (tiền thân của Đảng bộ xã Đông Khê). Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Đông Khê phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất xây dựng quê hương, chi viện cho 2 cuộc kháng chiến của dân tộc giành thắng lợi, xóa bỏ chế độ thực dân, thống nhất nước nhà, cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng, Đảng bộ và nhân dân Đông Khê đã, đang nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách của cơ chế thị trường, vươn lên giành thắng lợi trong sản xuất và xây dựng kinh tế XHCN, bảo vệ, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

lịch sử hình thành xã Đông Khê

Đăng lúc: 30/05/2018 00:00:00 (GMT+7)

Từ thời xa xưa, xã Đông Khê có tên là Thạch Khê, là một vùng đất đã được người Việt đến tụ cư từ lâu đời. Dưới thời Lê Sơ Thạch Khê là một xã của huyện Đông Sơn – Phủ Thiệu Thiên. Theo “Lịch Triều hiến chương loại chỉ” của Phan Huy Chú và “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn vẫn gọi là xã Thạch Khê – huyện Đông Sơn. Đến đời Tự Đức mới gọi là Thạch Khê xã, Thạch Khê tổng, Đông Sơn huyện, Thiệu Hóa phủ.

Từ thời xa xưa, xã Đông Khê có tên là Thạch Khê, là một vùng đất đã được người Việt đến tụ cư từ lâu đời. Dưới thời Lê Sơ Thạch Khê là một xã của huyện Đông Sơn – Phủ Thiệu Thiên. Theo “Lịch Triều hiến chương loại chỉ” của Phan Huy Chú và “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn vẫn gọi là xã Thạch Khê – huyện Đông Sơn. Đến đời Tự Đức mới gọi là Thạch Khê xã, Thạch Khê tổng, Đông Sơn huyện, Thiệu Hóa phủ.

Trong quá tình lịch sử lâu đời đó, nhân dân Đông Khê cũng có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước còn ghi tên những con người Đông Khê như Lê Hy đời nhà Lê; Tiến sĩ Lê Khả Trù (khoa Mậu Thìn 1628) và Tiến sĩ Lê Khả Trinh (khoa Bính Thìn 1676)

Sau Cách mạng tháng 8/1945 gọi là xã Liên Khê (Liên Khê bao gồm: Học Thượng, Học Hạ, xóm Tâm, xóm Binh, xóm Lại (thuộc xã Đông Hoàng ngày nay) và các xóm Thượng, Trung, Nghè.

Đến năm 1949 lại đổi là xã Hoàng Khê. Năm 1954 thì tách Hoàng Khê thành 2 xã Đông Hoàng và Đông Khê; Đông Khê bao gồm các làng: Làng Thượng, Làng Trung, Làng Nghè và nhập thêm Làng Tam Xuyên – Tổng Kim thuộc xã Đông Ninh vào gọi là Đông Khê cho đến nay. Đông Khê ngày nay bao gồm: Làng Chợ Rủn, Làng Thạch Khê Thượng, Làng Trung Thành, Làng Nghè Tiên, Làng Bắc Giáp và Làng Tam Xuyên.

Từ những năm đầu của Thế kỷ XX, dưới lá cờ quang vinh của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Đông Khê đã phát huy cao độ truyền thống chống ngoại xâm của quê hương. Nhiều tổ chức yêu nước và cách mạng ở Đông Sơn đã ra đời có sự đóng góp to lớn của con người xã Đông Khê. Năm 1945, nhân dân Đông Khê đứng lên giành chính quyền về tay cách mạng tiến tới thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên vào 24/02/1948 (tiền thân của Đảng bộ xã Đông Khê). Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Đông Khê phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất xây dựng quê hương, chi viện cho 2 cuộc kháng chiến của dân tộc giành thắng lợi, xóa bỏ chế độ thực dân, thống nhất nước nhà, cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng, Đảng bộ và nhân dân Đông Khê đã, đang nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách của cơ chế thị trường, vươn lên giành thắng lợi trong sản xuất và xây dựng kinh tế XHCN, bảo vệ, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tình hình kinh tế - xã hội