Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
153
Tuần này:
340
Tháng này:
2233
Tất cả:
210582

Xã Đông Khê hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 18/03/2020 00:00:00

Ngày 15/3/2020, đồng loạt 9/9 thôn của xã Đông Khê đãtổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022đảm bảo dân chủ, công bằng và thực sự là ngày hội của nhân dân trong xã.

Một số hình ảnh các cử tri đi bầu cử Trương thôn Nhiệm kỳ2020-2022

Tại các điểm bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Đông Khê đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Từ sáng sớm, cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái đến các điểm bỏ phiếu và được hướng dẫn tận tình quy trình bầu cử. Các cử tri đều mong muốn lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết; đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, nhiệm vụ cấp trên giao; góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở.

Tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022, toàn xã có 2.116 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền về bầu cử lan tỏa sâu rộng đến đông đảo cử tri và công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022 tại xã Đông Khê đã diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, là một đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn thể nhân dân xã Đông Khê. Các cử tri đã sáng suốt lựa chọn cho thôn mình những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện: Đài truyền thanh xã Đông Khê

Xã Đông Khê hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng lúc: 18/03/2020 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 15/3/2020, đồng loạt 9/9 thôn của xã Đông Khê đãtổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022đảm bảo dân chủ, công bằng và thực sự là ngày hội của nhân dân trong xã.

Một số hình ảnh các cử tri đi bầu cử Trương thôn Nhiệm kỳ2020-2022

Tại các điểm bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Đông Khê đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Từ sáng sớm, cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái đến các điểm bỏ phiếu và được hướng dẫn tận tình quy trình bầu cử. Các cử tri đều mong muốn lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết; đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, nhiệm vụ cấp trên giao; góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở.

Tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022, toàn xã có 2.116 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền về bầu cử lan tỏa sâu rộng đến đông đảo cử tri và công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020- 2022 tại xã Đông Khê đã diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, là một đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn thể nhân dân xã Đông Khê. Các cử tri đã sáng suốt lựa chọn cho thôn mình những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện: Đài truyền thanh xã Đông Khê

Tình hình kinh tế - xã hội