Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
69
Tuần này:
132
Tháng này:
1695
Tất cả:
269132

Đông Sơn xây dựng nhiều điển hình kiểu mẫu

Ngày 31/03/2017 10:45:00

Vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), 70 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua để lập công báo ơn Người. Đặc biệt, với quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân trong huyện đã và đang xây dựng nhiều điển hình kiểu mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXIV đã xác định việc xây dựng người công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và từ đó tìm ra các nhân tố điển hình, kiểu mẫu để phát triển và nhân rộng, huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Sau hơn 1 năm thực hiện, với sự đồng tình hưởng ứng cao, đề án đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu và đưa Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu vào năm 2025. Mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương đều có cách làm riêng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cũng như đặc điểm của từng địa phương, từ đó xác định mục tiêu cụ thể, kế hoạch phấn đấu hằng năm và giai đoạn 5 năm.

Được chọn là xã điểm để thực hiện, ngay từ đầu năm 2016, xã Đông Khê đã tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí và lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký, phấn đấu thực hiện. UBND xã Đông Khê đã gương mẫu đi đầu trong đăng ký đạt cơ quan kiểu mẫu với nhiều việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh và thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc; không có người vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, không có khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu từ 95% trở lên cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu… Ngoài ra, 3 thôn gồm thôn 1, thôn 3 và thôn 6 cũng xung phong đăng ký đạt thôn kiểu mẫu. Về những thôn này, nếu hỏi đến xây dựng thôn kiểu mẫu, người dân có thể trả lời ngay được, đó là việc bản thân mỗi người tự phấn đấu trở thành công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, dòng họ kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được thôn kiểu mẫu. Thôn kiểu mẫu là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng sạch, đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao… Dù triển khai chưa lâu nhưng phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân trong xã. Phát huy lợi thế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đông Khê phấn đấu đến năm 2018 sẽ được công nhận xã kiểu mẫu.

Cùng với việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn tiếp tục ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU về đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến. Bắt tay vào thực hiện, mỗi xã, thị trấn lựa chọn, đăng ký 1 đến 2 mô hình, phong trào thực sự điển hình; các ban, ngành, cơ quan, mỗi thôn, khu phố chọn 1 đến 2 việc làm điển hình để đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện. Sau khi đăng ký có 83 mô hình, phong trào, việc làm điển hình được thẩm định, lựa chọn thực hiện trong năm.

Trong quá trình triển khai các điển hình tiên tiến, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc với bước đi, cách làm đổi mới. Vì thế, dù mới là năm đầu thực hiện nhưng mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Sự năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong lựa chọn thực hiện những mô hình mới được thể hiện rõ nét. Nhiều mô hình là điểm sáng được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia với cách nghĩ, cách làm hay, hiệu quả, như: Mô hình cải cách thủ tục hành chính ở thị trấn Rừng Thông; mô hình xây dựng xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đứng đầu toàn tỉnh của phòng y tế; mô hình phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường của hội LHPN huyện; mô hình cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn huyện của hội cựu chiến binh huyện… Đặc biệt, có những mô hình không đăng ký đầu năm nhưng trong quá trình thực hiện đã hình thành mô hình có tính điển hình như mô hình cánh đồng ngô ngọt xuất khẩu tập trung 13 ha của xã Đông Ninh và 15 ha của xã Đông Nam.

Việc thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu, các mô hình, việc làm điển hình ở huyện Đông Sơn đã và đang làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đông Sơn. Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực cùng sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng, huyện Đông Sơn sẽ sớm trở thành huyện kiểu mẫu như mục tiêu đề ra.

.Thu Vui

Đông Sơn xây dựng nhiều điển hình kiểu mẫu

Đăng lúc: 31/03/2017 10:45:00 (GMT+7)

Vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), 70 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua để lập công báo ơn Người. Đặc biệt, với quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân trong huyện đã và đang xây dựng nhiều điển hình kiểu mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXIV đã xác định việc xây dựng người công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và từ đó tìm ra các nhân tố điển hình, kiểu mẫu để phát triển và nhân rộng, huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Sau hơn 1 năm thực hiện, với sự đồng tình hưởng ứng cao, đề án đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu và đưa Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu vào năm 2025. Mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương đều có cách làm riêng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cũng như đặc điểm của từng địa phương, từ đó xác định mục tiêu cụ thể, kế hoạch phấn đấu hằng năm và giai đoạn 5 năm.

Được chọn là xã điểm để thực hiện, ngay từ đầu năm 2016, xã Đông Khê đã tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí và lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký, phấn đấu thực hiện. UBND xã Đông Khê đã gương mẫu đi đầu trong đăng ký đạt cơ quan kiểu mẫu với nhiều việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh và thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc; không có người vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, không có khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu từ 95% trở lên cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu… Ngoài ra, 3 thôn gồm thôn 1, thôn 3 và thôn 6 cũng xung phong đăng ký đạt thôn kiểu mẫu. Về những thôn này, nếu hỏi đến xây dựng thôn kiểu mẫu, người dân có thể trả lời ngay được, đó là việc bản thân mỗi người tự phấn đấu trở thành công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, dòng họ kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được thôn kiểu mẫu. Thôn kiểu mẫu là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng sạch, đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao… Dù triển khai chưa lâu nhưng phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân trong xã. Phát huy lợi thế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đông Khê phấn đấu đến năm 2018 sẽ được công nhận xã kiểu mẫu.

Cùng với việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn tiếp tục ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU về đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến. Bắt tay vào thực hiện, mỗi xã, thị trấn lựa chọn, đăng ký 1 đến 2 mô hình, phong trào thực sự điển hình; các ban, ngành, cơ quan, mỗi thôn, khu phố chọn 1 đến 2 việc làm điển hình để đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện. Sau khi đăng ký có 83 mô hình, phong trào, việc làm điển hình được thẩm định, lựa chọn thực hiện trong năm.

Trong quá trình triển khai các điển hình tiên tiến, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc với bước đi, cách làm đổi mới. Vì thế, dù mới là năm đầu thực hiện nhưng mô hình, phong trào, việc làm điển hình tiên tiến đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Sự năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong lựa chọn thực hiện những mô hình mới được thể hiện rõ nét. Nhiều mô hình là điểm sáng được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia với cách nghĩ, cách làm hay, hiệu quả, như: Mô hình cải cách thủ tục hành chính ở thị trấn Rừng Thông; mô hình xây dựng xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đứng đầu toàn tỉnh của phòng y tế; mô hình phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường của hội LHPN huyện; mô hình cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn huyện của hội cựu chiến binh huyện… Đặc biệt, có những mô hình không đăng ký đầu năm nhưng trong quá trình thực hiện đã hình thành mô hình có tính điển hình như mô hình cánh đồng ngô ngọt xuất khẩu tập trung 13 ha của xã Đông Ninh và 15 ha của xã Đông Nam.

Việc thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu, các mô hình, việc làm điển hình ở huyện Đông Sơn đã và đang làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đông Sơn. Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực cùng sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng, huyện Đông Sơn sẽ sớm trở thành huyện kiểu mẫu như mục tiêu đề ra.

.Thu Vui

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội