Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
202
Hôm qua:
220
Tuần này:
1354
Tháng này:
2235
Tất cả:
182692

Đông Khê phấn đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu

Ngày 31/03/2017 10:39:11

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song trong những năm gần đây Đảng bộ xã Đông Khê (huyện Đông Sơn) đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đặc biệt, xã đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng thành công đơn vị kiểu mẫu vào năm 2018.

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song trong những năm gần đây Đảng bộ xã Đông Khê (huyện Đông Sơn) đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đặc biệt, xã đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng thành công đơn vị kiểu mẫu vào năm 2018.
Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa (20-2-1947) “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, cùng với các địa phương khác trong huyện, Đông Khê luôn cố gắng, nỗ lực để xây dựng những tập thể, cá nhân kiểu mẫu, từ đó nhân ra diện rộng, phấn đấu xây dựng thành công đơn vị kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm những nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đã tạo nên nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực.
58a9ca84_1487522436.jpg

Năm 2016 xã có 27/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng giá trị sản xuất đạt 145,89 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ (cao hơn mức bình quân toàn huyện 5,4 triệu đồng/người). Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được chăm lo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,87%, tăng 1,87%. Đặc biệt, việc triển khai, phát động phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu, được UBND huyện xét công nhận cơ quan công sở xã, trường mầm non và hai thôn đạt cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảmCÒN 2,36%; hộ cận nghèo còn 2,56%. Tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, tăng cường, có 11/11 chi bộ trong sạch vững mạnh (trong đó có 2 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu); MTTQ, đoàn xã và hội nông dân xếp loại vững mạnh; hội cựu chiến binh và hội phụ nữ xếp loại vững mạnh xuất sắc; đảng ủy, chính quyền tiếp tục được huyện đánh giá, xếp loại tốp đầu toàn huyện.

Đồng chí Lê Chí Thanh, bí thư đảng ủy xã cho biết: Phát huy tinh thần và truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân trong xã đang huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; đảm bảo quốc phòng – an ninh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu hoàn thành xây dựng các tiêu chí đô thị loại V và xây dựng xã Đông Khê trở thành xã kiểu mẫu.

Theo đó, đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và sự linh hoạt sáng tạo, gương mẫu của người đứng đầu hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục nhân rộng diện tích cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; thực hiện vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế. Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế và các quy định trong quản lý Nhà nước, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực thi công việc.

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chi ủy các chi bộ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào do MTTQ và các đoàn thể phát động, hướng mạnh về thôn xóm, tập trung cao cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành đơn vị kiểu mẫu vào năm 2018.

Đông Khê phấn đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu

Đăng lúc: 31/03/2017 10:39:11 (GMT+7)

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song trong những năm gần đây Đảng bộ xã Đông Khê (huyện Đông Sơn) đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đặc biệt, xã đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng thành công đơn vị kiểu mẫu vào năm 2018.

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song trong những năm gần đây Đảng bộ xã Đông Khê (huyện Đông Sơn) đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đặc biệt, xã đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng thành công đơn vị kiểu mẫu vào năm 2018.
Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa (20-2-1947) “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, cùng với các địa phương khác trong huyện, Đông Khê luôn cố gắng, nỗ lực để xây dựng những tập thể, cá nhân kiểu mẫu, từ đó nhân ra diện rộng, phấn đấu xây dựng thành công đơn vị kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm những nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đã tạo nên nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực.
58a9ca84_1487522436.jpg

Năm 2016 xã có 27/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng giá trị sản xuất đạt 145,89 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ (cao hơn mức bình quân toàn huyện 5,4 triệu đồng/người). Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được chăm lo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,87%, tăng 1,87%. Đặc biệt, việc triển khai, phát động phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu, được UBND huyện xét công nhận cơ quan công sở xã, trường mầm non và hai thôn đạt cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảmCÒN 2,36%; hộ cận nghèo còn 2,56%. Tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, tăng cường, có 11/11 chi bộ trong sạch vững mạnh (trong đó có 2 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu); MTTQ, đoàn xã và hội nông dân xếp loại vững mạnh; hội cựu chiến binh và hội phụ nữ xếp loại vững mạnh xuất sắc; đảng ủy, chính quyền tiếp tục được huyện đánh giá, xếp loại tốp đầu toàn huyện.

Đồng chí Lê Chí Thanh, bí thư đảng ủy xã cho biết: Phát huy tinh thần và truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân trong xã đang huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; đảm bảo quốc phòng – an ninh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu hoàn thành xây dựng các tiêu chí đô thị loại V và xây dựng xã Đông Khê trở thành xã kiểu mẫu.

Theo đó, đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và sự linh hoạt sáng tạo, gương mẫu của người đứng đầu hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục nhân rộng diện tích cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; thực hiện vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế. Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế và các quy định trong quản lý Nhà nước, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực thi công việc.

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chi ủy các chi bộ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào do MTTQ và các đoàn thể phát động, hướng mạnh về thôn xóm, tập trung cao cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành đơn vị kiểu mẫu vào năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội