Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
122
Tuần này:
651
Tháng này:
2305
Tất cả:
232849

Vâng lời Bác Đông Sơn xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu

Ngày 23/03/2017 10:52:21

Vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), từ đó tới nay, khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua trong học tập, lao động sản xuất để lập công báo ơn Người. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng con người, quê hương Đông Sơn là những công dân gương mẫu, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), từ đó tới nay, khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua trong học tập, lao động sản xuất để lập công báo ơn Người. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng con người, quê hương Đông Sơn là những công dân gương mẫu, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.
Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17-2-2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ 24 đã xác định việc xây dựng người công dân gương mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm phát huy hết tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và từ đó tìm ra các nhân tố điển hình, kiểu mẫu để phát triển và nhân rộng, huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”.

Để đề án mang lại hiệu quả cao nhất, trên cơ sở những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình “xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” huyện Đông Sơn đã triển khai nhiều giải pháp và phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân. Với sự đồng tình hưởng ứng cao, đề án đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu và đưa Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu vào năm 2025.

573d1325_1463620389.jpg

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương đều có cách làm riêng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cũng như đặc điểm của từng địa phương, từ đó xác định mục tiêu cụ thể, kế hoạch phấn đấu hằng năm và giai đoạn 5 năm. Được chọn là xã điểm để thực hiện, ngay từ đầu năm 2016, xã Đông Khê đã tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí và lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký, phấn đấu thực hiện. UBND xã Đông Khê đã gương mẫu đi đầu trong đăng ký đạt cơ quan kiểu mẫu với nhiều việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh và thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc; không có người vi phạm pháp luật từ hình thức khiển trách trở lên, không có khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu từ 95% trở lên cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách đạt danh hiệu công dân gương mẫu... Ngoài ra, 3 thôn gồm thôn 1, thôn 3 và thôn 6 xung phong đăng ký đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2016, phấn đấu từ 90% trở lên số gia đình đạt gia đình kiểu mẫu; thu hút từ 50% trở lên số dân tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 90%... Đồng chí Lê Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê cho biết: Dù mới triển khai nhưng phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân. 100% gia đình trong xã đăng ký đạt gia đình kiểu mẫu. Phát huy lợi thế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đông Khê phấn đấu đến năm 2018 sẽ được công nhận xã đạt kiểu mẫu.

Xã Đông Phú cũng có 4 thôn Hoàng Mậu, Phú Bật, Văn Khôi, Đội Chung đăng ký đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2016. Nếu hỏi đến xây dựng thôn kiểu mẫu, người dân trong thôn có thể trả lời ngay được, đó là việc bản thân mỗi người tự phấn đấu trở thành công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, dòng họ kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được thôn kiểu mẫu. Thôn kiểu mẫu là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng sạch, đẹp, văn minh, không còn hủ tục, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; thôn hội đủ các tiêu chí của thôn văn hóa, tiêu chí nông thôn mới, kinh tế phát triển, không còn hộ nghèo...

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, 70% công dân đạt danh hiệu công dân gương mẫu, 70% hộ gia đình đạt kiểu mẫu, 100 thôn đạt kiểu mẫu, 5 xã, thị trấn đạt kiểu mẫu, 22 cơ quan, đơn vị đạt kiểu mẫu, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, chính quyền các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hướng tới mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa, vững về quốc phòng - an ninh... Cùng với đó, ban chỉ đạo huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các tiêu chí; hằng năm sẽ tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng danh hiệu kiểu mẫu, đồng thời đề xuất hình thức xử lý, kiểm điểm đối với các đơn vị đăng ký nhưng không hoàn thành.

Việc thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu ở huyện Đông Sơn đã và đang làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng, huyện Đông Sơn sẽ sớm trở thành huyện kiểu mẫu như mục tiêu đề ra.

Vâng lời Bác Đông Sơn xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu

Đăng lúc: 23/03/2017 10:52:21 (GMT+7)

Vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), từ đó tới nay, khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua trong học tập, lao động sản xuất để lập công báo ơn Người. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng con người, quê hương Đông Sơn là những công dân gương mẫu, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Vinh dự và tự hào được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), từ đó tới nay, khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua trong học tập, lao động sản xuất để lập công báo ơn Người. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng con người, quê hương Đông Sơn là những công dân gương mẫu, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, cán bộ, nhân dân trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.
Thực hiện Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17-2-2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ 24 đã xác định việc xây dựng người công dân gương mẫu, cơ quan, đơn vị, thôn, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm phát huy hết tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và từ đó tìm ra các nhân tố điển hình, kiểu mẫu để phát triển và nhân rộng, huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”.

Để đề án mang lại hiệu quả cao nhất, trên cơ sở những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình “xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” huyện Đông Sơn đã triển khai nhiều giải pháp và phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân. Với sự đồng tình hưởng ứng cao, đề án đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu và đưa Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu vào năm 2025.

573d1325_1463620389.jpg

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương đều có cách làm riêng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cũng như đặc điểm của từng địa phương, từ đó xác định mục tiêu cụ thể, kế hoạch phấn đấu hằng năm và giai đoạn 5 năm. Được chọn là xã điểm để thực hiện, ngay từ đầu năm 2016, xã Đông Khê đã tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí và lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký, phấn đấu thực hiện. UBND xã Đông Khê đã gương mẫu đi đầu trong đăng ký đạt cơ quan kiểu mẫu với nhiều việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh và thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết công việc; không có người vi phạm pháp luật từ hình thức khiển trách trở lên, không có khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu từ 95% trở lên cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách đạt danh hiệu công dân gương mẫu... Ngoài ra, 3 thôn gồm thôn 1, thôn 3 và thôn 6 xung phong đăng ký đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2016, phấn đấu từ 90% trở lên số gia đình đạt gia đình kiểu mẫu; thu hút từ 50% trở lên số dân tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 90%... Đồng chí Lê Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Khê cho biết: Dù mới triển khai nhưng phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân. 100% gia đình trong xã đăng ký đạt gia đình kiểu mẫu. Phát huy lợi thế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đông Khê phấn đấu đến năm 2018 sẽ được công nhận xã đạt kiểu mẫu.

Xã Đông Phú cũng có 4 thôn Hoàng Mậu, Phú Bật, Văn Khôi, Đội Chung đăng ký đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2016. Nếu hỏi đến xây dựng thôn kiểu mẫu, người dân trong thôn có thể trả lời ngay được, đó là việc bản thân mỗi người tự phấn đấu trở thành công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu, dòng họ kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được thôn kiểu mẫu. Thôn kiểu mẫu là thôn dẫn đầu về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng sạch, đẹp, văn minh, không còn hủ tục, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; thôn hội đủ các tiêu chí của thôn văn hóa, tiêu chí nông thôn mới, kinh tế phát triển, không còn hộ nghèo...

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, 70% công dân đạt danh hiệu công dân gương mẫu, 70% hộ gia đình đạt kiểu mẫu, 100 thôn đạt kiểu mẫu, 5 xã, thị trấn đạt kiểu mẫu, 22 cơ quan, đơn vị đạt kiểu mẫu, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, chính quyền các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hướng tới mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa, vững về quốc phòng - an ninh... Cùng với đó, ban chỉ đạo huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các tiêu chí; hằng năm sẽ tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng danh hiệu kiểu mẫu, đồng thời đề xuất hình thức xử lý, kiểm điểm đối với các đơn vị đăng ký nhưng không hoàn thành.

Việc thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu ở huyện Đông Sơn đã và đang làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng rằng, huyện Đông Sơn sẽ sớm trở thành huyện kiểu mẫu như mục tiêu đề ra.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội