Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
170
Hôm qua:
74
Tuần này:
287
Tháng này:
3280
Tất cả:
275502

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐÔNG KHÊ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Lê Lệnh Hà

02/7/1972

Chủ tịch UBND

0387360692

 

Nguyễn Văn Trọng

1984

PCT. UBND

0398923885

 

Lê Bá Đức

10/011984

PCT. UBND

0984875722

 

Lê Văn Ngọc

1979

Trưởng công an

0912240472

 

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

6.

Hoàng Văn Hóa

08/08/1970

VP- TK

0912384287

7.

Lê Thị Thành

15/6/1978

Kế toán NS

0387364017

8.

Nguyễn Văn Chương

15/4/1969

Kế toán NS

0904913214

9.

Lê Văn Cảnh

26/01/1964

Xã đội Trưởng

0386690663

10.

Nguyễn Thị Thúy

10/4/1972

CB tư pháp – HT

0912431255

11.

Nguyễn Thiêm Dũng

05/10/1979

CC. Địa chính NN – XD - MT

0982753246

12.

Trương Thị Thanh

22/3/1985

CC VH - CS

0982537187

13.

Phạm Thị Thùy

17/8/1976

CC Địa chính NN – XD - MT

0705093678

14.

Lê Trọng Bình

30/12/1980

CC VH - XH

0967958111

15.

Nguyễn Quốc Trung

25/11/1991

CC. Kế toán

0974678936

16.

Nguyễn Sỹ Nơi

22/121972

CC. VP – TK

0984646095

17.

Hoàng Văn Hóa

08/08/1970

VP- TK

0912384287

18.

Lê Thị Thành

15/6/1978

Kế toán NS

0387364017

19.

Nguyễn Văn Chương

15/4/1969

Kế toán NS

0904913214

20.

Nguyễn Thị Thúy

10/4/1972

CB tư pháp – HT

0912431255

21.

Nguyễn Thiêm Dũng

05/10/1979

CC. Địa chính NN – XD - MT

0982753246

22.

Trương Thị Thanh

22/3/1985

CC VH - CS

0982537187

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 * Chủ tịch UBND Xã ( Phường)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường) là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã (phường) và có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều 36 và 64 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể :

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã (phường);

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

8. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn xã.

9. Quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội