Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
192
Hôm qua:
74
Tuần này:
309
Tháng này:
3302
Tất cả:
275524

  ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Xà ĐÔNG KHÊ                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

DANH SÁCH, SỐ ĐIỆN THOAI, GMAI

 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

hiện nay

Số điện thoại

Mail

 
 

Cán bộ

 

 

 

 

1

Lê Khắc Hiệp

CT UBND

0949 336 504

khachiepdudk@gmail.com

 

2

Lê Lệnh Hà

PCT UBND

01678 360 692

lelenhha.ubnd@gmail.com

 

3

Trần Văn Hiền

PCT  HĐND

01656 884 423

tranvanhien.mttqdk@gmail.com

 

4

Lê Khả Sơn

PBT TT  Đảng ủy

0975 123 137

khasonhdnddk@gmail.com

 

5

Lê Viết Phóng

CT MTTQ

0967 999 599

levietphongdk@gmail.com

 

6

Lê Thị Lan

CT HPN

0976 448 219

hoiphunudongkhe@gmail.com

 

7

Phạm Thị Duyên

BT Đoàn TN

01689 681 393

phamduyen100993@gmail.com

 

8

Lê Viết Chấn

CT Hội CCB

0982 479 323

lechandk@gmail.com

 

9

Trần Văn Thơm

CT HND

01656 334 943

hoinongdan.dk2016@gmail.com

 

Công chức

 

 

 

 

10

Lê Mạnh Trung

Trưởng CA

0915 243 692

manhtrungcadk@gmail.com

 

11

Lê Văn Cảnh

CHT BCH QS

01652 932 466

 

 

12

Lê Xuân Hồng

Kế toán - NS

0979 247 988

xuanhongktnsdh@gmail.com

 

 

      

14

Lê Thị Thúy Minh

Địa chính - NN

0989 464 154

thuyminh.dkhe@gmail.com

 

15

Nguyễn Thị Thanh

Văn hóa - XH

0974 244 425

nguyenthanhds@gmail.com

 

16

Lê Trọng Bình

Văn hóa - XH

0967 958 111

trongbinh.vhdk@gmail.com

 

17

Nguyễn Quang Khải

CC Tư pháp - HT

0982 649 823

nguyenquangkhai1965@gmail.com

 

18

Nguyễn Văn Phương

Văn phòng - TK

 

nguyenphuongkt80@gmail.com

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội