Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
221
Hôm qua:
74
Tuần này:
338
Tháng này:
3331
Tất cả:
275553

thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri

Ngày 16/04/2021 10:33:20

Ủy ban bầu cử xã Đông Khê đã niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử và trụ sở UBND xã Đông Khê

THÔNG BÁO NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Vào lúc08 giờ 00ngày11 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử xã Đông Khê sẽ bắt đầu niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các điểm niêm yết, cụ thể như sau:

1. Khu vực bỏ phiếu số 1:

- Cử tri thôn Chợ Rủn và thôn Thạch Khê Thượng.

- Địa điểm niêm yết danh sách: nhà văn hóa thôn 2 cũ

2. Khu vực bỏ phiếu số 2:

- Cử tri thôn Thạch Khê Tiên

- Địa điểm niêm yết danh sách: Nhà văn hóa Thôn Thạch Khê Tiên.

3. Khu vực bỏ phiếu số 3:

- Cử tri Thôn Bắc Giáp và thôn Tam Xuyên

- Địa điểm niêm yết danh sách: Nhà văn hóa thôn Tam Xuyên

4. Khu vực bỏ phiếu số 4:

- Cử tri thôn Tuyên Hóa và thôn Thanh Oai

- Địa điểm niêm yết danh sách: khu Trạm y tế Đông Anh

5. Khu vực bỏ phiếu số 5:

- Cử tri thôn Viên Khê 1 và thôn Viên Khê 2

- Địa điểm niêm yết danh sách: Trung tâm văn hóa thể thao xã (Đông Anh cũ)

9. Bảng tổng hợp Danh sách cử tri xã Đông Khê bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Địa điểm niêm yết danh sách: Ủy ban nhân dân xã Đông Khê

Ủy ban bầu cử xã Đông Khê đề nghị các cử tri đến các điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiểm tra, rà soát lại các thông tin trong danh sách cử tri. Khi kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với cán bộ trực tại điểm niêm yết danh sách cử tri hoặc Ủy ban bầu cử bầu cử xã Đông Khê để được giải quyết theo quy định.

thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri

Đăng lúc: 16/04/2021 10:33:20 (GMT+7)

Ủy ban bầu cử xã Đông Khê đã niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử và trụ sở UBND xã Đông Khê

THÔNG BÁO NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Vào lúc08 giờ 00ngày11 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử xã Đông Khê sẽ bắt đầu niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các điểm niêm yết, cụ thể như sau:

1. Khu vực bỏ phiếu số 1:

- Cử tri thôn Chợ Rủn và thôn Thạch Khê Thượng.

- Địa điểm niêm yết danh sách: nhà văn hóa thôn 2 cũ

2. Khu vực bỏ phiếu số 2:

- Cử tri thôn Thạch Khê Tiên

- Địa điểm niêm yết danh sách: Nhà văn hóa Thôn Thạch Khê Tiên.

3. Khu vực bỏ phiếu số 3:

- Cử tri Thôn Bắc Giáp và thôn Tam Xuyên

- Địa điểm niêm yết danh sách: Nhà văn hóa thôn Tam Xuyên

4. Khu vực bỏ phiếu số 4:

- Cử tri thôn Tuyên Hóa và thôn Thanh Oai

- Địa điểm niêm yết danh sách: khu Trạm y tế Đông Anh

5. Khu vực bỏ phiếu số 5:

- Cử tri thôn Viên Khê 1 và thôn Viên Khê 2

- Địa điểm niêm yết danh sách: Trung tâm văn hóa thể thao xã (Đông Anh cũ)

9. Bảng tổng hợp Danh sách cử tri xã Đông Khê bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Địa điểm niêm yết danh sách: Ủy ban nhân dân xã Đông Khê

Ủy ban bầu cử xã Đông Khê đề nghị các cử tri đến các điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiểm tra, rà soát lại các thông tin trong danh sách cử tri. Khi kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với cán bộ trực tại điểm niêm yết danh sách cử tri hoặc Ủy ban bầu cử bầu cử xã Đông Khê để được giải quyết theo quy định.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội